901 88 978

Våre tjenester

autorisasjon for båttakering
  • Skadetaksering
  • Verdivurderinger
  • Vurdering av takstkalkyler i DBS og K-modul
  • Befaring/sammenstillinger av skadde kjøretøy
  • Organisering av berging/lagring kjøretøy/båter
  • Salg/håndtering av vrak
  • Tekniske vurderinger
  • Vurdering av maskinskader
  • Etterkontroll, vurdering av skadereparasjoner
  • Innkjøp av skadereparasjoner

Kontakt

G-takst AS

Langårdveien 23,

3716 Skien

E-post: skade@g-takst.no

Telfon: 901 88 978

G-takst qr kode
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.