901 88 978

BUSS OG LASTEBIL

autorisasjon for båttakering

G-takst utfører takst/kalkyler og tekniske vurderinger av alle typer skader for busser og lastebiler innen privat bruk og næring.

Vi utfører besiktigelser ute på verksteder, skadested og ved dokumentasjon med bilder. G-takst påtar seg all håndtering fra innkjøp av skader til salg, verdivurderinger og oppgjør av vrakede objekter.

Alle typer vurderinger av kalkyler på reparasjoner fra verksteder for forsikringsselskaper i DBS.

DBS brukerid:FRI0709

Kontakt

G-takst AS

Langårdveien 23,

3716 Skien

E-post: skade@g-takst.no

Telfon: 901 88 978

G-takst qr kode
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.