901 88 978

Båtskade

autorisasjon for båttakering

G-takst utfører takst og besiktigelser av alle typer skader på fritidsbåter og næringsbåter inntil 70 fot. Vi påtar oss all organisering av berging, heving, transport og lagring av skadde båter med våre samarbeidspartnere.

Vi utfører takstkalkyler og innkjøp av alle typer skrogskader, maskinskader, trebåtskader og tekniske vurderinger. Håndtering av vrakede og totalskadde objekter utføres innen salg og destruering.

DBS brukerid:FRI0709

Kontakt

G-takst AS

Langårdveien 23,

3716 Skien

E-post: skade@g-takst.no

Telfon: 901 88 978

G-takst qr kode
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.