901 88 978

MASKINER - TRAKTOR OG LANDBRUKSMASKINER

autorisasjon for båttakering

G-takst utfører takst og besiktigelser av alle typer skader på traktor, maskiner og landbruksutstyr for forsikring og private.

Kalkyler av kasko, ansvar og maskinskader på alle typer redskaper og utstyr for forsikringsselskaper i DBS. G-takst håndterer alle typer innkjøp av reparasjoner samt vurderinger av verkstedtilbud i DBS. Oppgjør, salg, destruering og håndtering av skadde objekter.

DBS brukerid:FRI0709

Kontakt

G-takst AS

Langårdveien 23,

3716 Skien

E-post: skade@g-takst.no

Telfon: 901 88 978

G-takst qr kode
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.